Investera pengar

Det finns flera möjligheter till att investera sina pengar och få dem att öka i värde på både kort och lång sikt, till skillnad från om de sätts in på ett vanligt sparkonto utan ränta. En del alternativ ger dig en passiv inkomst medan andra investeringar kräver ett mer aktivt ägande och handlande. Man måste dock komma ihåg att vad man än investerar i så finns det alltid en risk att man förlorar hela sitt investerade kapital. Investera därför bara pengar som du har råd att förlora.

Aktier

Ett av de vanligaste sätten att investera sina pengar är att handla med aktier hos en börsmäklare. En sådan investering kan ge ett ökat kapital i och med att de investerade pengarna ökar i värde i takt med aktiens värde eller att man får avkastning i form av utdelning. Man brukar dela in aktier i utdelningsaktier och aktier utan utdelning och man kan investera i aktier på både kort eller lång sikt.

Aktiernas värde styrs nästintill helt av börsens upp- och nedgångar liksom olika världshändelser, kriser och konjunkturer. Genom att läsa på om de bolag som man är intresserad att investera i är chanserna större att kapitalet ökar i värde och inte minskar eller helt går förlorat. Läs på om bolagets framtidsutsikter, ta del av de ekonomiska rapporterna som redovisas och var uppdaterad om vad som händer i branschen för att lyckas med din investering. När man köper en aktie köper man en andel i ett företag och man har rätt att delta på bolagsstämmor.

Investera pengar

Fonder

Att investera i fonder innebär att man sprider sina risker i flera olika bolag. Det finns alltid en förvaltare som förvaltar fonden och för detta tas en avgift ut. Avgiften varierar beroende på hur aktivt fonden förvaltas. Målet är i regel att fonden ska följa eller slå index för att ge en så bra avkastning för investerarna som möjligt.

Det finns flera olika typer av fonder att investera i vilket till stor del styrs av ditt intresse. Välj mellan aktiva och passiva fonder, aktiefonder, fond-i-fond, hedgefonder eller blandfonder. De olika typerna av fonder riktar in sig på olika typer av investeringar. Det är därför klokt att först ta reda på vad du vill investera i, om det är någon särskild bransch eller något särskilt geografiskt läge och sedan hitta en fond som matchar dina önskemål.

Man äger aldrig en hel fond utan man köper in sig på en andel av en fond och delar den tillsammans med många andra. Priset varierar och beror mycket på vad fonden har i sin portfölj och hur aktiv den är. Att spara i fonder är populärt för de som vill spara regelbundet på månadsbasis men det går även att göra engångsköp i fonder.

Sparar man på en längre sikt kan man välja fonder med en högre risk som även ger kapitalet möjlighet att öka en del i värde. Har man en kortare sparhorisont är det klokare att välja till exempel indexfonder som är stabilare i sin utveckling.

Obligationer och räntepapper

När stora företag, kommuner eller statskassor behöver låna pengar kan de använda sig av så kallade räntepapper eller obligationer istället för att ta ett banklån. Dessa räntepapper och obligationer innebär att den krisande instansen får in mer kapital till sin verksamhet. För obligationer brukar man skilja på företagsobligationer, premieobligationer och statsobligationer samt kupongobligationer och nollkupongsobligationer.

Oavsett om man vill investera i obligationer eller räntepapper gör man det enklast via sin vanliga fond- och aktiemäklare. En obligation eller en skuldsedel är väldigt dyr och är i regel inte något som gemene man har råd med. Istället investerar man i dessa former genom att köpa en andel av en obligation eller en andel av ett räntepapper, vilket görs genom olika fonder. Genom att investera i en räntefond får man sin risk utspridd över flera räntepapper.

Det som skiljer obligationer och räntepapper från andra typer av fonder är att dessa har ett slutdatum, skuldsedelns löptid, då det är ett lån som betalas tillbaka från det företag, kommun eller den stat som har skickat ut förfrågan. Historiskt sett har dessa typer av fonder en säkrare avkastning än andra fonder och klassas därför som lågriskfonder. Med låg risk kommer också en relativt låg avkastning i form av ränta.

Bitcoin och andra kryptovalutor

För att investera i kryptovaluta så som Bitcoin, Ethereum eller Litecoin behöver man ha ett konto på en särskild handlingssida som enbart handlar med just kryptovalutor. Det går normalt sett inte att göra denna typ av investering på de traditionella handlingsportalerna för aktier och fonder.

Att investera i Bitcoin eller andra kryptovalutor innebär en stor risk, både för att priset inte styrts av och går i linje med den vanliga börsen samt att de flesta handlingsportaler som är inriktade på kryptovalutor inte har någon insättningsgaranti. Man får därmed vara beredd på att man snabbt kan förlora hela sin investerade summa pengar samt att pengarna faktiskt kan bli stulna av oseriösa förmedlare.
Det är popularitet och efterfrågan hos investerare som styr priset på kryptovalutor och det kan göra tvära och snabba vändningar. Hög risk innebär även hög avkastning, varför denna typ av investering har skjutit i höjden på senare år.

Genom att köpa sin kryptovaluta på inriktade marknadsplatser så som Coinbase, eToro eller Binance så äger man den digitala valutan själv. Väljer man istället att investera i kryptovaluta via sin traditionella börsmäklare så äger man inte själv valutan utan då väljer man att spekulera i digital valuta och köper ett certifikat som speglar priset för den aktuella valutan.
Handlar man med den riktiga digitala valutan så kan man göra det dygnet runt, varje dag. Dessa marknadsplatser styrs inte av börsens öppettider vilket gör att man snabbt kan köpa och sälja. Handlar man däremot med certifikat är det börsens traditionella öppettider som gäller för handel.

Annons:

Läs allt om mobila spel hos irate-games.com

Råvaror och guld

När man pratar om att investera i råvaror brukar man dela in dessa i fem olika kategorier – energi, metaller, boskap, spannmål och livsmedel. Varje kategori innehåller sedan flera olika råvaror, till exempel finns råolja och naturgas i kategorin för energi och guld, silver och koppar i metaller. Innan det är dags att investera bör man därför ta reda på vilken sorts råvara man är intresserad av och inom vilken kategori denna befinner sig.

Råvaror handlas i regel i något som kallas för terminer, vilket skiljer sig åt från andra investeringar. Det finns två olika terminskontrakt, ett för kort sikt och ett för lång sikt. Bådadera innebär att köpare och säljare har ett överenskommet pris på en särskilt mängd råvara och ett slutdatum när råvaran ska levereras. Avtalet är bindande och slutförs när varan är levererad och betald. Att handla i terminer ses som en hög risk och det brukar vara svårt för gemene man att lyckas, vilket även beror på att dessa plattformar är svårtillgängliga för just privatpersoner.

För privatpersoner är det istället enklare och betydligt mindre risk att investera i råvaror genom börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Dessa fonder köps på en vanlig plattform för aktier och fonder, de flesta har en sökfunktion så att man kan sortera på just ETF:er så att man snabbare hittar det man är ute efter. Det finns fonder som är nischade på en särskild råvara, en särskild råvarugrupp eller som är mixade med olika råvaror. För att få handla med ETF:er krävs ibland ett test som ska bevisa att du har kunskap i det du handlar med, något som är lagstadgat.

Annons:

Hitta bästa kasino hos Kasinon.nu

Konst

För att lyckas med sin konstinvestering gäller det att man, som i mycket annat, sätter sig in i branschen och läser på om olika konstnärer. Konst är inte bara stora och kända målningar utan även skulpturer, designerföremål, samlarobjekt och fotografier. Det som skiljer denna form av investering från många andra är att den inte ger någon avkastning löpande när man har konsten i sin ägo samt att det är en säker investering då äkta konst alltid ökar i värde. En annan fördel är att investeringen inte är känslig för börsens svängningar.

Det finns olika sätt att investera i konst och vilken metod som passar en själv beror till stor del vad man är intresserad av och vad man har för kunskaper om den konstformen. I stora drag är det främst tre olika sätt som man investerar i konst, antingen köper man konstfonder, man kan trada med konst eller investera långsiktigt. Oavsett vilken metod man väljer gäller det att försöka få tag på konst av unika konstnärer vars varuvärde ännu inte har nått sin topp.

Att köpa konstfonder innebär att man köper in sig i en andel av ett konstföremål tillsammans med andra andelsägare. Här äger du inte konsten själv och kan således inte ha föremålet som en inredningsdetalj i ditt eget hem. Istället får du ta del av den avkastning som fonden ger.
Väljer man istället att trada med konst, alltså köpa och sälja föremål för att göra vinst, kan man hitta riktiga guldkorn. Trots att man säger att man tradar innebär denna metod att man säljer av sin konst på intervaller av ungefär 5-10 år. Ofta säljs den av i olika forum för konstauktioner och chanserna finns då att priset ökar rejält.
Det sista alternativet är att man investerar långsiktigt. Detta innebär att du köper konst som du har kvar under väldigt lång tid, kanske konst som går i arv i flera generationer och ökar i värde under flera decennier.

Annons:
Hitta alla bettingnyheter hos igaming.nu

Fastigheter

En av de absolut bästa investeringarna som man kan göra är att äga sin egen bostad. Historiskt sett har bostadsmarknaden varit stabil vilket har resulterat i att ett bostadsköp är en bra investering som på lång sikt ökar i värde. Men det finns även andra sätt att investera i fastigheter, förutom att köpa sitt eget boende.

Ett av alternativen är att man kan investera i fastigheter genom att köpa upp hyresfastigheter där man sedan har en passiv inkomst i form av hyresintäkter samtidigt som fastighetens värde ökar på bostadsmarknaden. Detta kräver dock en del jobb i bland annat fastighetsunderhåll och administration kring uthyrning.

Utöver dessa två alternativ finns även ett tredje som inte genererar merarbete. Man kan nämligen placera valfritt kapital i andras fastighetsprojekt genom olika betalningsinstitut som är inriktade på fastighetslån. Genom dessa förmedlingar kan projektägare ansöka om lån till sina byggprojekt och privatpersoner och företag kan ansöka om att bli investerare. Olika förmedlingar har olika krav på insättning men hos en del institut kan man göra små insättningar på några hundralappar. Man söker sedan upp ett projekt som man är intresserad av, till exempel utifrån geografiskt läge, ränta, risk eller typ av projekt. Sedan kan man följa sin investering och ta del av månatliga utbetalningar av räntan. Betalningsinstituten kan skilja sig åt och kan vara nischade på till exempel projekt i Sverige, Skandinavien eller andra delar av världen.

P2P-lån

Peer to peer lån är enkelt förklarat lån mellan privatpersoner. Som långivare anmäler man sig på en särskild plattform som agerar förmedlare mellan långivare och låntagare. Här kan privatpersoner med till exempel låg kreditvärdighet ansöka om lån samt de som vill ha billigare privatlån i jämförelse med storbankerna.

Hur processen ser ut beror på vilken förmedling som man väljer att investera sina pengar i, de kan även ha olika krav för vilket minimibelopp som man får investera. De skiljer sig även åt när det kommer till vilken insyn du som långivare får. På en del förmedlingar får du en fullständig överblick när det till exempel kommer till låntagarens riskbedömning, det vill säga sannolikheten för att personen kommer betala tillbaka sitt lån.

Dina investerade och utlånade pengar amorteras sedan månatligen, liksom det räntebelopp som erbjudits. Det är genom räntan som du får avkastning för den risk du har tagit och den investering som du har gjort. Hur hög avkastningen är skiljer sig mellan olika plattformer, från den ränta som låntagaren betalar ska även plattformen ha sin del av kakan i form av olika avgifter.

Denna typ av investering har ökat i popularitet på senare år och därmed ställs även högre krav på plattformarna för att säkerställa återbetalning från låntagarna. Detta görs bland annat genom att låntagarna behöver identifiera sig med Bankid hos vissa förmedlingar, allt för att minimera riskerna för bedrägerier.